โชคสถาพร คาสติ้ง
โรงหล่อเหล็ก สมุทรสาคร ล้รถเข็น ล้อหมุน ล้อยูริเทน รับผลิต โชคสถาพร คาสติ้ง rubber tread
โชคสถาพร

Chok Sathaporn Casting Co.,Ltd. serve casting steel products service, be it Agricultural equipment,mechanic and spare parts,small metal wheel and other.And we are manufactuer and trader of rubber wheels.

บริษัท โชคสถาพร คาสติ้ง จำกัด ได้ให้บริการรับหล่อเหล็กแต่ความต้องการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์การเกษตร, ชิ้นส่วนเครื่องจักรและอะไหล่ต่างๆ, ล้อขนาดเล็ก และอื่นๆ ทั้งยังเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย "ล้อยาง"

   
Our Product
Choksathaporn Casting Co., Ltd. Choksathaporn Casting Co., Ltd. Choksathaporn Casting Co., Ltd. Choksathaporn Casting Co., Ltd.
We can produce casting product stat at 0.3 kg to 6,000 kg.
 
 
Copy All Right Reserved 2013 By. www.cspc.co.th
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
cspc2012@yahoo.com All users must comply with the terms and conditions provided here in.