โชคสถาพร คาสติ้ง
โรงหล่อเหล็ก สมุทรสาคร ล้รถเข็น ล้อหมุน ล้อยูริเทน รับผลิต โชคสถาพร คาสติ้ง rubber tread
โชคสถาพร
รับซื้อขี้กลึงเหล็กหล่อราคาสูง
 

Chok Sathaporn Casting Co.,Ltd. was found more than 40 years. We are the casting foundry that has more than 50 type of casting product according to customer requirements. Nowaday our productivity is 9,000 mt. per year 
All product was produced under the best quality control. and high performance machines. 40 years in casting foundry business. we have high experience staff and our own laboratory to inspect.

 

บริษัท โชคสถาคาสติ้ง จำกัด ก่อตั้งมากว่า 40 ปี เราหล่อ ผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อมากกว่า 50 ชนิดตามความต้องการ ของลูกค้า ปัจจุบันเรามีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อปีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุมที่ดี ที่สุดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและเครื่องตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงตามความ ต้องการของลูกค้า 40 ปีในธุรกิจโรงหล่อเราจึงมีพนัก งานที่มีประสบการณ์และพนักงานห้องปฏิบัติการของตนเองในการตรวจสอบ

 
Copy All Right Reserved 2013 By. www.cspc.co.th
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
cspc2012@yahoo.com All users must comply with the terms and conditions provided here in.